۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۲:۳۴:۱۸ قبل از ظهر
Home >> Tag Archives: نقش بیمه در توسعه اقتصادی

Tag Archives: نقش بیمه در توسعه اقتصادی

ژانویه, 2015

  • 17 ژانویه

    نقش بیمه در توسعه اقتصادی

    نقش بیمه در توسعه اقتصادی و الزامات فرهنگی آن ماده 1 قانون بيمه مصوب سال 1316 بيمه را چنين تعريف مي‌كند: “بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را …