۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۲:۰۱:۴۲ قبل از ظهر
Home >> Tag Archives: کارگاه ذهن

Tag Archives: کارگاه ذهن

اکتبر, 2015

  • 19 اکتبر

    بیندیشید وثروتمندشوید

    بیندیشید وثروتمندشوید

    بیندیشید وثروتمندشوید اندیشه ثروت است ● به راستی که اندیشه ثروت و دارایی است. دارایی قدرتمندی که وقتی با هدف مشخص، قدم راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می‌شود، راه رسیدن به ثروت را به روی شما می‌گشاید. وقتی کسی عمیقاً می‌خواهد به خواستة خود برسد مطمئناً به هدفش می‌رسد. مهم‌ترین …