حامد نوگیدری

ماه: آگوست 2022

آگوست 29, 2022 پرسونای مخاطب و نحوه طراحی ؟

پرسونا (Persona) به‌معنی ویژگی‌های خاص یک فرد است که توسط دیگران قابل تعریف باشد و پرسونای مخاطب به ویژگی‌ها، ترجیحات، خواسته‌ها، الگوی فکری و رفتاری افراد اشاره می‌کند.

آگوست 20, 2022 آموزش بلاگری در اینستاگرام

آموزش بلاگری در اینستاگرام را چگونه شروع کنیم ؟ اینستاگرام اپلیکیشنی است که مردم در آن به دنبال محتوای بصری…